Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

action=help

(main | help)

Wyświetl pomoc dla określonych modułów.

Parametry:
modules

Moduły do wyświetlenia pomocy dla (wartości action i format parametry, lub main). Może określić podmoduły z +.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Default: main
submodules

Dołącz pomoc podmodułów nazwanego modułu.

Type: boolean (details)
recursivesubmodules

Zawiera pomoc dla podmodułów rekursywnie.

Type: boolean (details)
wrap

Wrap the output in a standard API response structure.

Type: boolean (details)
toc

Dołącz spis treści do wyjściowego HTML.

Type: boolean (details)