Zmiany

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 64: Linia 64:
Jeśli nie są widoczne wszystkie elementy interfejsu użytkownika, należy zwiększyć rozmiar okna terminala lub zmniejszyć czcionkę.
Jeśli nie są widoczne wszystkie elementy interfejsu użytkownika, należy zwiększyć rozmiar okna terminala lub zmniejszyć czcionkę.


W takim stanie program jest załadowany do pamięci emulowanego komputera, ale procesor jest zatrzymany, o czym informuje pole "CPU status" w lewym dolnym rogu okna terminala. Ten przykładowy program przeznaczony jest do wykonania krokowego. Wykonanie pojedynczej instrukcji programu możliwe jest po wydaniu polecenia '''cycle'''. Można wtedy w oknie "ASM" obserwować wykonanie kolejnych instrukcji, a w oknach "System registers" i "User registers" zmiany stanów rejestrów maszyny. Program wykonuje kilka pętli po 10 kroków każda.
W takim stanie program jest załadowany do pamięci emulowanego komputera, ale procesor jest zatrzymany, o czym informuje pole "CPU status" w lewym dolnym rogu okna terminala. Ten przykładowy program przeznaczony jest do wykonania krokowego. Wykonanie pojedynczej instrukcji programu możliwe jest przez wydanie polecenia '''cycle'''. Można wtedy w oknie "ASM" obserwować wykonanie kolejnych instrukcji, a w oknach "System registers" i "User registers" zmiany stanów rejestrów maszyny. Program wykonuje kilka pętli po 10 kroków każda.
 
Poprzednio wydane polecenie można przywołać wciskając klawisz strzałki w górę.


Ostatnią instrukcją programu jest instrukcja "hlt 000". Ponieważ procesor jest cały czas zatrzymany, a poleceniem "cycle" wymuszane są kolejne kroki pracy CPU, to nie będzie miała ona żadnego praktycznego efektu. Ale program można oczywiście uruchomić nie-krokowo. Można to zrobić ustawiając licznik rozkazów ponownie na adres 0 poleceniem '''ic=0''', resetując system poleceniem '''clear''', a następnie uruchamiając procesor poleceniem '''start'''.
Ostatnią instrukcją programu jest instrukcja "hlt 000". Ponieważ procesor jest cały czas zatrzymany, a poleceniem "cycle" wymuszane są kolejne kroki pracy CPU, to nie będzie miała ona żadnego praktycznego efektu. Ale program można oczywiście uruchomić nie-krokowo. Można to zrobić ustawiając licznik rozkazów ponownie na adres 0 poleceniem '''ic=0''', resetując system poleceniem '''clear''', a następnie uruchamiając procesor poleceniem '''start'''.

Menu nawigacyjne