Zmiany

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Usunięte 6 bajtów ,  06:55, 8 sie 2012
brak opisu edycji
Linia 6: Linia 6:
| 2 || '''LWT''' || Load to Word paremeTer || Umieść krótki argument || R/A/ := T
| 2 || '''LWT''' || Load to Word paremeTer || Umieść krótki argument || R/A/ := T
|-  
|-  
| 3 || '''LWS''' || Load to Word Shortly || Pobierz względnie || R/A/ := S/IC+T/
| 3 || '''LWS''' || Load to Word Short || Pobierz względnie || R/A/ := S/IC+T/
|-
|-
| 4 || '''LDn''' || Load Double word || Umieść w R1 i R2 || [R1, R2] := [S/N/, S/N+1/]
| 4 || '''LDn''' || Load Double word || Umieść w R1 i R2 || [R1, R2] := [S/N/, S/N+1/]
Linia 30: Linia 30:
| 14 || '''RWn''' || Remember Word || Pamiętaj rejestr || S/N/ := R/A/
| 14 || '''RWn''' || Remember Word || Pamiętaj rejestr || S/N/ := R/A/
|-
|-
| 15 || '''RWS''' || Remember Word Shortly || Pamiętaj względnie || S/IC+N/ := R/A/
| 15 || '''RWS''' || Remember Word Short || Pamiętaj względnie || S/IC+N/ := R/A/
|-
|-
| 17 || '''RDn''' || Remember Double word || Pamiętaj R1 i R2 || [S/N/, S/N+1/] := [R1, R2]
| 17 || '''RDn''' || Remember Double word || Pamiętaj R1 i R2 || [S/N/, S/N+1/] := [R1, R2]
Linia 36: Linia 36:
| 18 || '''RAn''' || Remember All registers || Pamiętaj R1, R2, ..., R7 || [S/N/, S/N+1/, ..., S/N+6/] := [R1, R2, ..., R7]
| 18 || '''RAn''' || Remember All registers || Pamiętaj R1, R2, ..., R7 || [S/N/, S/N+1/, ..., S/N+6/] := [R1, R2, ..., R7]
|-
|-
| 19 || '''RLn''' || Remember Last registers || Pamiętaj R5, R6, R7 || [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] := [R5, R6, R7]
| 19 || '''RLn''' || Remember Last three registers || Pamiętaj R5, R6, R7 || [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] := [R5, R6, R7]
|-
|-
| 20 || '''PWn''' || Put Word || Pamiętaj według NB || S/N;NB/ := R/A/
| 20 || '''PWn''' || Put Word || Pamiętaj według NB || S/N;NB/ := R/A/
Linia 78: Linia 78:
| 39 || '''AFn''' || Add Floating point numbers || Dodaj liczby zmiennoprzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] + [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
| 39 || '''AFn''' || Add Floating point numbers || Dodaj liczby zmiennoprzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] + [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
|-
|-
| 40 || '''SFn''' || Subtract Floating Point numbers || Odejmij liczby zmennorzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] - [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
| 40 || '''SFn''' || Subtract Floating point numbers || Odejmij liczby zmennorzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] - [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
|-
|-
| 41 || '''MFn''' || Multiply Floating Point numbers || Pomnóż liczby zmennorzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] × [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
| 41 || '''MFn''' || Multiply Floating point numbers || Pomnóż liczby zmennorzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] × [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
|-
|-
| 42 || '''DFn''' || Divide Floating Point numbers || Podziel liczby zmennorzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] : [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
| 42 || '''DFn''' || Divide Floating point numbers || Podziel liczby zmennorzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] : [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
|-
|-
| 43 || '''NRF''' || NoRmalize Floating point || Normalizuj || [R1, R2, R3] := znormalizowana liczba zmiennoprzecinkowa
| 43 || '''NRF''' || NoRmalize Floating point number || Normalizuj || [R1, R2, R3] := znormalizowana liczba zmiennoprzecinkowa
|-
|-
| 44 || '''ORn''' || Or Register || Dodaj logicznie || R/A/ := R/A/ ∨ N || Z
| 44 || '''ORn''' || Or Register || Dodaj logicznie || R/A/ := R/A/ ∨ N || Z
|-
|-
| 45 || '''OMn''' || Or Memory || Dodaj ligicznie do pamięci ||S/N;NB/ := S/N;NB/ ∨ R/A/ || Z
| 45 || '''OMn''' || Or Memory || Dodaj logicznie do pamięci ||S/N;NB/ := S/N;NB/ ∨ R/A/ || Z
|-
|-
| 46 || '''NRn''' || aNd in Register || Pomnóż logicznie || R/A/ := R/A/ ∧ N || Z
| 46 || '''NRn''' || aNd in Register || Pomnóż logicznie || R/A/ := R/A/ ∧ N || Z
|-
|-
| 47 || '''NMn''' || aNd in Memory || Pomnóż logidznie do pamięci || S/N;NB/ := S/N;NB/ ∧ R/A/ || Z
| 47 || '''NMn''' || aNd in Memory || Pomnóż logicznie do pamięci || S/N;NB/ := S/N;NB/ ∧ R/A/ || Z
|-
|-
| 48 || '''XRn''' || eXclusive or in Register || Różnica symentryczna || R/A/ := R/A/ <strike>&middot;</strike> N || Z
| 48 || '''XRn''' || eXclusive or in Register || Różnica symetryczna || R/A/ := R/A/ <strike>&middot;</strike> N || Z
|-
|-
| 49 || '''XMn''' || eXclusive or in Memory || Różnica symentryczna w pamięci || S/N;NB/ := S/N;NB/ <strike>&middot;</strike> R/A/ || Z
| 49 || '''XMn''' || eXclusive or in Memory || Różnica symetryczna w pamięci || S/N;NB/ := S/N;NB/ <strike>&middot;</strike> R/A/ || Z
|-
|-
| 50 || '''ERn''' || Erase bits in Register || Zeruj bity || R/A/ := R/A/ &and; <span style="text-decoration:overline;">N</span> || Z
| 50 || '''ERn''' || Erase bits in Register || Zeruj bity || R/A/ := R/A/ &and; <span style="text-decoration:overline;">N</span> || Z
Linia 104: Linia 104:
| 52 || '''CLn''' || Compare Logically || Porównaj logicznie || R/A/ >=< N || L, E, G
| 52 || '''CLn''' || Compare Logically || Porównaj logicznie || R/A/ >=< N || L, E, G
|-
|-
| 53 || '''NGL''' || NeGate Logically || Neguj Logicznie || R/A/ := <span style="text-decoration:overline;">R/A/</span> || Z
| 53 || '''NGL''' || NeGate Logically || Neguj logicznie || R/A/ := <span style="text-decoration:overline;">R/A/</span> || Z
|-
|-
| 54 || '''SXU''' || Set X as Upper bit || Ustaw wskaźnik X według R/A/<sub>0</sub> || X := R/A/<sub>0</sub> || Z
| 54 || '''SXU''' || Set X as Upper bit || Ustaw wskaźnik X według R/A/<sub>0</sub> || X := R/A/<sub>0</sub> || Z
Linia 136: Linia 136:
| 68 || '''ZLB''' || Zero to Left Byte || Zeruj bajt lewy || R/A/<sub>0&divide;7</sub> := 0
| 68 || '''ZLB''' || Zero to Left Byte || Zeruj bajt lewy || R/A/<sub>0&divide;7</sub> := 0
|-
|-
| 69 || '''ZRB''' || Zero to Right Byte || Zeruj bajt lewy || R/A/<sub>8&divide;15</sub> := 0
| 69 || '''ZRB''' || Zero to Right Byte || Zeruj bajt prawy || R/A/<sub>8&divide;15</sub> := 0
|-
|-
| 70 || '''CBn''' || Compare Byte || Porównaj Bajt || R/A/<sub>8&divide;15</sub> >=< S/N;NB/ || L, E, G
| 70 || '''CBn''' || Compare Byte || Porównaj bajt || R/A/<sub>8&divide;15</sub> >=< S/N;NB/ || L, E, G
|-
|-
| 71 || '''UJn''' || Unconditional Jump || Skocz || IC := N
| 71 || '''UJn''' || Unconditional Jump || Skocz || IC := N
Linia 152: Linia 152:
| 76 || '''JLn''' || Jump if Less || Skocz przy L || Jeśli L=1 to IC := N
| 76 || '''JLn''' || Jump if Less || Skocz przy L || Jeśli L=1 to IC := N
|-
|-
| 77 || '''JLS''' || Jump if Less Shortly || Skocz względnie przy L || Jeśli L=1 to IC := IC+T
| 77 || '''JLS''' || Jump if Less Short || Skocz względnie przy L || Jeśli L=1 to IC := IC+T
|-
|-
| 78 || '''JEn''' || Jump if Equal || Skocz przy E || Jeśli E=1 to IC := N
| 78 || '''JEn''' || Jump if Equal || Skocz przy E || Jeśli E=1 to IC := N
|-
|-
| 79 || '''JES''' || Jump if Equal Shortly || Skocz względnie przy E || Jeśli E=1 to IC := IC+T
| 79 || '''JES''' || Jump if Equal Short || Skocz względnie przy E || Jeśli E=1 to IC := IC+T
|-
|-
| 80 || '''JGn''' || Jump if Greater || Skocz przy G || Jeśli G=1 to IC := N
| 80 || '''JGn''' || Jump if Greater || Skocz przy G || Jeśli G=1 to IC := N
|-
|-
| 81 || '''JGS''' || Jump if Greater Shortly || Skocz względnie przy G || Jeśli G=1 to IC := IC+T
| 81 || '''JGS''' || Jump if Greater Short || Skocz względnie przy G || Jeśli G=1 to IC := IC+T
|-
|-
| 82 || '''JZn''' || Jump if Zero || Skocz przy Z || Jeśli Z=1 to IC := N
| 82 || '''JZn''' || Jump if Zero || Skocz przy Z || Jeśli Z=1 to IC := N
Linia 166: Linia 166:
| 83 || '''JMn''' || Jump if Minus || Skocz przy M || Jeśli M=1 to IC := N
| 83 || '''JMn''' || Jump if Minus || Skocz przy M || Jeśli M=1 to IC := N
|-
|-
| 84 || '''JVS''' || Jump if oVerflow Shortly || Skocz względnie przy V || Jeśli V=1 to IC := IC+T<br>V := 0 || V
| 84 || '''JVS''' || Jump if oVerflow Short || Skocz względnie przy V || Jeśli V=1 to IC := IC+T<br>V := 0 || V
|-
|-
| 85 || '''JCS''' || Jump if Carry Shortly || Skocz względnie przy C || Jeśli C=1 to IC := IC+T
| 85 || '''JCS''' || Jump if Carry Short || Skocz względnie przy C || Jeśli C=1 to IC := IC+T
|-
|-
| 86 || '''JYS''' || Jump if Y Shortly || Skocz względnie przy Y || Jeśli Y=1 to IC := IC+T
| 86 || '''JYS''' || Jump if Y Short || Skocz względnie przy Y || Jeśli Y=1 to IC := IC+T
|-
|-
| 87 || '''JXS''' || Jump if X Shortly || Skocz względnie przy X || Jeśli X=1 to IC := IC+T
| 87 || '''JXS''' || Jump if X Short || Skocz względnie przy X || Jeśli X=1 to IC := IC+T
|-
|-
| 88 || '''TRB''' || parameTer to Register abd Branch || Dodaj arg. krótki i przeskocz || R/A/ := R/A/ + T<br>Jeśli R/A/=0 to P:=1 || P
| 88 || '''TRB''' || parameTer to Register abd Branch || Dodaj arg. krótki i przeskocz || R/A/ := R/A/ + T<br>Jeśli R/A/=0 to P:=1 || P
|-
|-
| 89 || '''IRB''' || Increment Register and Pranch || Dodaj 1, skocz względnie || R/A/ := R/A/ + 1<br>Jeśli R/A/=0 to IC := IC+T
| 89 || '''IRB''' || Increment Register and Branch || Dodaj 1, skocz względnie || R/A/ := R/A/ + 1<br>Jeśli R/A/=0 to IC := IC+T
|-
|-
| 90 || '''DRB''' || Decrease Register and Branch || Odejmij 1, skocz względnie || R/A/ := R/A/ - 1<br>Jeśli R/A/=0 to IC := IC+T
| 90 || '''DRB''' || Decrease Register and Branch || Odejmij 1, skocz względnie || R/A/ := R/A/ - 1<br>Jeśli R/A/=0 to IC := IC+T
Linia 192: Linia 192:
| 96 || '''BRC''' || Branch if not Right Conditions || Badaj prawy bajt R0 || Jeśli R0<sub>8&divide;15</sub>&and;b &ne; b to P := 1 || P
| 96 || '''BRC''' || Branch if not Right Conditions || Badaj prawy bajt R0 || Jeśli R0<sub>8&divide;15</sub>&and;b &ne; b to P := 1 || P
|-
|-
| 97 || '''BLC''' || Branch if not Left Conditions || Badaj left bajt R0 || Jeśli R0<sub>0&divide;7</sub>&and;b &ne; b to P := 1 || P
| 97 || '''BLC''' || Branch if not Left Conditions || Badaj lewy bajt R0 || Jeśli R0<sub>0&divide;7</sub>&and;b &ne; b to P := 1 || P
|-
|-
| 98 || '''IBn''' || Increment and Branch || Następnik pamięci || S/N/ := S/N/+1<br>jeśli S/N/=0 to P:=1 || P
| 98 || '''IBn''' || Increment and Branch || Następnik pamięci || S/N/ := S/N/+1<br>jeśli S/N/=0 to P:=1 || P

Menu nawigacyjne