Zmiany

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pytania

Dodane 1842 bajty, 19 września
brak opisu edycji
Poniżej na bieżąco aktualizowana lista pytań, które rodzą pojawiły się podczas prac nad EM400, emulatorem systemu MERA-400. Kolejność przypadkowa. Przekreślenie oznacza wyjaśnioną kwestię.
* Jak dla użytkownika zachowywało się R0 przy instrukcjach innych niż przesłania, kiedy było argumentem?* Jak zachowywało się R0 przy instrukcjach przesuwania kiedy było argumentem?* Jak zachowywała się pamięć Elwro, kiedy w dwóch rejestrach RAL była ta sama wartość?* Co było w komórce o adresie 0xffff przy odsłoniętym segmencie PROM [[Pamięć MEGA|pamięci MEGA]]* Jak często mogło być zgłaszane [[przerwanie zegarowe]]? Różne dokumentacje podają różne wartości.* Jak naprawdę działały przeróbki procesora?* Czy w przypadku braku pamięci podczas pobierania rozkazu zwiększany jest licznik rozkazów?= Aktualne =
Wyjaśnione:== Procesor ==
== Pulpit techniczny == == Pamięć == * Jak zachowywała się pamięć Elwro, kiedy w dwóch rejestrach RAL była ta sama wartość (dwa segmenty fizyczne chcą "odpowiedzieć" na adres logiczny)? = Wyjaśnione = == Procesor == * <strike>'''Q:''' Jak instrukcja MW ustawia flagę V?<br/>'''A:''' Ustawia tak, jak AD i SD, czyli w praktyce nigdy nie ustawia.* '''Q:''' Czy instrukcje zmiennoprzecinkowe ustawiały flagę C na "wypadający" najmłodszy bit wyniku?<br/>'''A:''' Tak, ale po krągleniu.* '''Q:''' Jaka jest kolejność elementów w priorytetowym układzie rezerwacji?<br/>'''A:''' Taka, jak kolejność modułów "na kablu interfejsu".* '''Q:''' Jak często mogło być zgłaszane [[przerwanie zegarowe]]? Różne dokumentacje podają różne wartości.<br/>'''A:''' Wszystkie schamty mówią, że: 2, 4, 8, 10, 20 milisekund.* '''Q:''' Jak naprawdę działały przeróbki procesora?<br/>'''A:''' Patrz: [[Modyfikacje sprzętowe procesora]]* '''Q:''' Czy rozkazy SV* rzeczywiście nie zerują flagi V, jeśli była ustawiona?<br/>'''A:''' Tak, nie zerują.* '''Q:''' Czy rozkazy arytmetyczne rzeczywiście nie zerują flagi V, jeśli była ustawiona?<br/>'''A:''' Tak, nie zerują.* '''Q:''' Czy w przypadku braku pamięci podczas pobierania rozkazu zwiększany jest licznik rozkazów?<br/>'''A:''' Tak.* '''Q:''' Jak zachowuje się R0 przy instrukcjach przesuwania i arytmetycznych, kiedy jest argumentem?<br/>'''A:''' Rejestr jest zapisywany po ustawieniu flag, więc ich zmiany są nadpisywane wynikiem operacji.* '''Q:''' Jak dla użytkownika zachowywało się R0 przy instrukcjach innych niż przesłania (przesunięcia, dodawanie, ...), kiedy było argumentem?<br/>'''A:''' j.w. == Pulpit techniczny == * '''Q:''' Czy instrukcja odczytywania kluczy pulpitu technicznego (RKY) przepisywała klucze do rejestru zawsze, czy tylko, gdy przełącznik obrotowy był w pozycji KB? (a w przeciwnym wypadku zawartość rejestru nie była zmieniana)<br/>'''A:''' Zawsze.* '''Q:''' Czy można z pulpitu pisać rejestry, gdy maszyna jest running?<br/>'''A:''' Nie, tylko w stanie STOP.* '''Q:''' Czy odwołanie z pulpitu do nieistniejącej pamięci powoduje błąd/przerwanie?<br/>'''A:''' Tak, operacje na pamięci z pulpitu są wciąż operacjami wykonywanymi przez procesor. == Pamięć == * '''Q:''' Dlaczego adres był 15-bit? Przecież mógł być 16-bit i MERA mogła obsłużyć dwa razy więcej pamięci. Czy to ma związek z MEGA? Jeśli 15-bit, to co MERA robiła z 16 bit.<br/strike>'''A:''' Patrz: [[Adresowanie pamięci]]* '''Q:''' Co było w komórce o adresie 0xffff przy odsłoniętym segmencie PROM [[Pamięć MEGA|pamięci MEGA]]?<strikebr/>'''A:''' Numer procesora (unikalny identyfikator systemu, de facto MEGI). == CROOK == * '''Q:''' Dlaczego tablica opisu dysków WINCHESTER CROOK-a pokrywa się z wektorami obsługi niezainstalowanych opcji (brak arytmometru)? Czy może to nie blok pamięci OS? Czy CROOK wymagał arytmometru wielokrotnej precyzji?<br/strike>'''A:''' Bo CROOK nie obsługiwał konfiguracji bez arytmometru, więc mógł nadpisać obszar z wektorami.* <strike>'''Q:''' Jak wygląda bootstrap systemu?<br/strike>'''A:''' [[Ładowanie systemu operacyjnego]]* <strike>'''Q:''' Pod jaki adres ładowany był system operacyjny? (czy też jakikolwiek "startowy" program ładowany do pamięci OS)<br/strike>'''A:''' Pod adres 0* <strike>Co było na pamięci PROM zainstalowanej w module zegarze czasu rzeczywistego AMEPOL-u? Jak duży był ten PROM? Czy można zabootować CROOK-a bez niego?</strike>* <strike>'''Q:''' Jak wyglądał proces instalacji CROOK-a?<br/strike>'''A:''' Inicjalizacja talerza, wkopiowanie plików.* <strike>'''Q:''' Jaka jest organizacja bloku pamięci systemu operacyjnego? (patrz: [[Mapa pamięci]])<br/strike>'''A:''' [[Mapa pamięci CROOK-5]]* <strike>'''Q:''' Gdzie jest stos? Jak duży? (patrz: [[Mapa pamięci]])<br/strike>* <strike>Co to '''A:''' Stos jest MULTIX?</strike>tam, gdzie wskaże wskaźnik.* <strike>'''Q:''' Jak wygląda praca systemu dwuprocesorowego? jak dwuprocesorowość wykorzystywał CROOK?<br/strike>'''A:''' CROOK nie obsługiwał konfiguracji dwuprocesorowej. == Urządzenia Amepolu == * <strike>Dlaczego adres '''Q:''' Co było na pamięci PROM zainstalowanej w module zegarze czasu rzeczywistego AMEPOL-u? Jak duży był 15-bitten PROM? Przecież mógł być 16-bit i MERA mogła obsłużyć dwa razy więcej pamięci. Czy to ma związek z MEGA? Jeśli 15można zabootować CROOK-bit, to co MERA robiłą z 16 bit* <strike>Czy instrukcje zmiennoprzecinkowe ustawiały flagę C na "wypadający" najmłodszy bit wynikua bez niego?<br/strike>* <strike>Czy instrukcja odczytywania kluczy pulpitu technicznego (RKY) przepisywała klucze do rejestru zawsze'''A:''' PROM miał 256 bajtów, czy tylkobył tam bootloader, gdy przełącznik obrotowy był w pozycji KB? na przykład (standardowo) CROOK-a w przeciwnym wypadku zawartość rejestru nie była zmieniana)</strike>.* <strike>Jaka '''Q:''' Co to jest kolejność elementów w priorytetowym układzie rezerwacjiMULTIX?<br/strike>'''A:''' Patrz: [[MULTIX]]

Menu nawigacyjne